Čo vám našepkáva 17. august?

Pre niekoho to bude dátum blížiacej sa dovolenky. Pre niekoho zasa návrat z krajín, kde len ležal pri mori, slnil sa a užíval si odpočinok. Ale celé leto nie je iba o dovolenkách. Sedemnásty august je totiž aj dátum, kedy sa celý Ružinov bude opäť otriasať v základoch v rytme Zumby!

A prečo zvoliť práve letný dátum na cvičenie? Je to jednoduché… Vďaka slnku sú ľudia psychologicky uvoľnenejší. Hodina Zumby sa tak dostáva k samej podstate toho, o čom by mala byť – o radosti, o zážitku, o pohybe.

Príďte nás navštíviť a na vlastné oči uvidíte, že tanec je tu pre každého – aj pre Vás.