SALSATION

купити добриво для газону

SALSATION

 Jedným z rozdielov čím sa SALSATION®  líši od iných programov je jeho zámer začleniť funkčné pohyby ľudského tela do všetkých tanečných choreografií, ktoré pracujú na spôsob 3D, čiže využívajú všetky hladiny pohybu.

Program nie je len jednoduchý a zábavný, ale taktiež prispieva k zvýšeniu mobility potrebnej ku každodennému životu, zvýšeniu vitality a energie, nezáležiac na veku.

Čo je SALSATION fitness?

SALSATION® fitness je tanečný fitness program, ktorý prevádza funkčný tréning do inovatívnych tanečných pohybov so sústredením sa na muzikalitu a vyjadrenie textov priesní.
Kombinuje tanečné pohyby s revolučnými fitness protokolmi do nového fitness šialenstva plného vyjadrovania pocitov z hudby a tanca.
Slovo "SALSATION" bolo vytvorené z dvoch slov - Salsa a Sensation.
SALSA: nie z tanečného štýlu, ale zo španielskeho slova "salsa", v preklade omáčka, pretože SALSATION® je zmes rôznych rytmov, kultúr, tanečných štýlov a fitness protokolov.
SENSATION: program kladie veľký dôraz na muzikalitu, vyjadrenie textov priesní, pocitov a taktiež na funkcie ľudského tela.

Prínosy programu

Zlepšenie muzikality a mobility

Spaľovanie kalórií a zlepšenie zdravia

Vďaka programu sa stanete sťasnejším

partnerské projekty