“Univerzálny tanec” – West Coast Swing – kurz pe začiatočníkov – pondelky od 19. 9.

03.10.2016 – 20:00


Lekcia kurzu, ktorý je určený:

  • záujemcom o moderný párový tanec, ktorým sa zabavíte na aktuálnu a modernú hudbu
  • skúsenosti z iných tanečných štýlov nie sú nevyhnutné

Zameranie kurzu:

  • oboznámenie sa: WCS ako tanečný štýl
  • základná technika vedenia a nasledovania využitím rôznych cvičení a základných figúr WCS
  • double a triple step; základné rytmické variácie (6 count / 8 count)
  • ukončenie kurzu predpokladá schopnosť tancovať základné figúry v páre
  • lekcia je súčasťou 6-týždňového kurzu; info o aktuálnom kurze TU
  • lekcie tohoto kurzu sú špeciálne tým, že obsahujú “30 minútový prídavok” vo forme sprevádzanej tančiarne, kde si môžete hneď po lekcii tanec precvičovať (za účasti lektora)
  • po každej lekcii: tančiareň do 23:00h, kde môžete stretnúť skúsenejších tanečníkov, zoznámiť sa, zatancovať si s nimi

Tešíme sa na vašu návštevu 🙂